Dyna Dental

implantolojideki tüm başarılı özelliklerin birleşimi

Bizi Arayın

+90 212 288 18 38

SETLER

CERRAHİ

Cerrahi Set ve Bileşenler

Başarılı bir operasyon imkanı sunan ve her implant tipinde de kullanılabilen sade bir cerrahi set mevcuttur.

Kemiğin Hazırlanması

Kemiğin implant uygulamasına hazırlanması, başarılı implantasyonu belirleyen en önemli faktörlerden biridir. İmplantın uygulanacağı yer, açı ve ağız yapısına uygunlukta yerleşim frezleme öncesi belirlenmelidir. Operasyon öncesi mutlaka protez aşaması da düşünülerek uygulamaya başlanmalıdır.

İmplantları uygularken kist, apse, diş kökü vb. uygun olmayan dokuları çıkardıktan sonra kemiğin minimum enine kalınlığı aşağıdaki gibi olmalıdır:

İmplant Çapı               Enine Kalınlık

3.2 mm                             >5.2 mm
3.6 mm                             >5.6 mm
4.2 mm                             >6.2 mm
5.0 mm                             >7.0 mm

2.0 mm

800 rpm

3.2 mm

600-650 rpm

3.6 mm

400-500 rpm

4.2 mm

200-350 rpm

5.0 mm

<200 rpm

Frezeleme

Dyna frezleri, dışarıdan serumlamaya uygun ve paslanmaz çelikten üretilir. Konik yapıya uygun tasarımıyla birlikte hem otojen kemik toplayabilmek hem de kortikal kemikte dahi başarılı bir frezeleme yapılabilmesi için çift bıçaklı yapıya sahiptir. Uygulanacak implantın boyuna uygun frezeleme yapılabilmesi için lazerle işlenmiş uzunluk çizgileri bulunur. Çizgiler, implantların uzunluklarına karşılık gelir. Ek olarak, tüm frezlerin sap kısmında frez çapının sayısal değeri vardır. Set içerisinde hem kısa hem de uzun frezler birlikte bulunur.

Cerrahi prosedüre uygun frezeleme işlemi için öncelikle guide drill ile implantın uygulanacağı yer işaretlenir. 2.0 ara çaptaki frezden sonra istenen çapa kadar frezelemeye devam edilir. Frezlerin üzerindeki uzunluk çizgileri hangi implant uzunluğu planlanmışsa, o çizgi kemiğe tamamen gömülünceye yani gözükmeyinceye kadar frezelemeye devam edilir. 

Yüksek devirde frezeleme yapıldığı takdirde serum kullanılması gerekmektedir. Özellikle spongioz kemiklerde düşük devirdeki serumsuz frezeleme ile otojen kemik toplamak mümkündür. Kortikal kemikte serumlu uygulamalarda da kemik toplanabilir.

Dyna frezleri ve boyun açıcılar için önerilen devir 800 rpm’dir, aksi takdirde kemiğin aşırı ısınma riski vardır. Bununla birlikte, her bir büyük çaptaki freze geçildiğinde devrin 150-200 rpm azaltılması tavsiye edilir.

2.0 mm

800 rpm

3.2 mm

600-650 rpm

3.6 mm

400-500 rpm

4.2 mm

200-350 rpm

5.0 mm

<200 rpm

Paralellik

İmplant operasyonu öncesi, kemiğin yapısı, varsa diğer dişlerle olan uyum, protezin planlaması gibi ölçütler belirlenmelidir. Bu daha iyi bir implant operasyonuna ve protez aşamasının daha kolay geçmesine olanak sağlar. Yine de operasyon esnasında her bir frezelemeden sonra açı ve uzunluk kontrolü yapılabilmesini sağlayan Dyna paralel pinler kullanılabilir. Bu şekilde operasyonun seyrinin doğruluğundan emin olunabilir.

Dyna paralel pinler her implant çapı için mevcuttur ve frezeleme sonrası implantın açısını ve frezeleme derinliğini rahatça tayin etmeye yarar. Kemiğin içine uygulanacak implantın ön gösterimi olarak düşünülebilir. Frezlerin üzerindeki lazer işlemeli uzunluk bilgileri paralel pinlerin üzerinde de mevcuttur.

Boyun Açıcı Kullanımı

Sadece Dyna Helix DC implantlarda bulunan implantın genişleyen boyun bölgesinin de frezelenmesi için, implant uygulanacak bölge istenen çapa kadar freze edildikten sonra boyun açıcı kullanılmalıdır. Özellikle alt çene ve kortikal kemiklerde bu zorunludur. Aksi halde implantla kemik arasında boyun bölgesinde bir stres oluşacaktır. Dyna Helix ST ve Dyna Helix TM implantları veya 6 mm Dyna Helix DC implantı için boyun açıcı kullanılmamalıdır, çünkü bu implant tiplerinde boyun bölgesi genişlememektedir. Boyun açıcı sayesinde Dyna Helix DC implantlardaki boyun bölgesi rahat bir şekilde kemikle etkileşime girer ve osseointegrasyonu olumsuz etkileyen herhangi bir koşula izin verilmemiş olunur.

İmplant uzunluğuna bağlı olarak boyun açıcı üzerindeki ince çizgiler takip edilmelidir. 8 mm implantlar, 10 mm implantlar ve ≥ 11,5 mm implantlar için birer çizgi vardır. Dyna frezleri ve boyun açıcılar için önerilen devir 800 rpm’dir, aksi takdirde kemiğin aşırı ısınma riski vardır. Bununla birlikte, her bir büyük çaptaki freze geçildiğinde devrin 150-200 rpm azaltılması tavsiye edilir.

Yiv Açıcı

Yüksek yoğunluklu (sert – kortikal) kemik olması durumunda, implantı kemiğe yerleştirmeden önce implant bölgesindeki kemiğin implantta oluşacak stresi azaltmak amaçlı hazırlanması gerekir. O bölgedeki kemiğe implantın ön provasını yaparcasına yiv açıcı kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilir. Yiv açıcı tamamen implantı taklit ederek implantın yerini kemiğin içinde son haliyle hazırlamış olur. Frezelemenin yapıldığı derinliğe kadar uygulanmalıdır (sinüs lifting sonrası tavsiye edilmez).

Yiv açıcının uygulanması için önerilen değerler, implantın uygulanması için belirtilenlerle aynıdır. Yiv açıcı kemiğe uygulandıktan sonra ters torklamayla aynı değerlerle çıkarılmalıdır.

İmplantın paketten çıkarılması

İmplant paketi, implant tipini, çapını ve uzunluğunu paketin üç yanında da gösterir. İmplantlar titanyum tüpün içerisinde muhafaza edilir.

İmplant paketindeki titanyum tüpün kapağı çıkartılır ve implant tutucu ile titanyum tüpün içerisindeki implant tüpten çıkarılır. İmplant tutucu ile implantın iç yapısının rahat eşleşmesi için implant tutucu tüple aynı doğrultuda hafif bir baskıyla bastırılmalıdır.

İmplant tutucu üzerindeki sekizgen yapı, implant ile press-fit bağlantısı sayesinde hemen yakalama sağlar. İmplant tutucu implantın iç yapısına tam oturduğu zaman operasyon esnasında düşmesi imkansız hale gelir.

İmplant yerleştirme sırasında serum kullanılmamalıdır ve implant sadece kemik ve kana temas etmelidir.

Dyna Helix® kapama vidası, implantla birlikte titanyum tüpün kapağının içinde steril şekilde bulunur. Vidanın yüksekliği 0.35 mm’dir. Dyna Helix TM implant için standart kapama vidasının yüksekliği ise 1 mm’dir. Kapama vidası elle sıkılmalıdır. Dyna Helix® kapama vidaları, iyileşme sırasında mükemmel bir sızdırmazlık ve koruma sağlar.

Dyna Helix DC / ST için Önemli Bilgiler

Dyna Helix® DC ve Dyna Helix® ST implantları için, hastanın sağlık durumu ve kemik yapısı dikkate alındıktan sonra, kortikal kemiklerde 8 haftada, spongioz kemiklerde 12 haftada yükleme yapılabilir. Belirtilen süreden önce daimi protez aşamasına geçilmemesi gerekir. Dyna Helix® ST implantta operasyon esnasında 35 Ncm primer stabilite sağlanırsa aynı gün healing, geçici protez, multi-unit abutment ve geçici protezleri yüklenebilir. Dyna Helix® DC implant alt çenede kullanılıyorsa kemiğin 1 mm altında gömülmelidir.

İmplant uygulaması esnasında kemikte stres oluşturacak prosedür dışı uygulamalardan kaçının. İmplantı 60 Ncm tork değerinden yüksek bir değerle kemiğe gömmeyin.

Her zaman cerrahi prosedüre bağlı kalmaya özen gösterin:

İmplantın sterilizasyonunu bozacak materyallerle temasından kaçınılmalıdır. İmplant sadece hastanın kanı ve kemiğine temas edebilir. Operasyon esnasında diş eti, uygulama yerinden uzak tutulmalıdır.

İmplant paketli ya da paketsiz olarak hiçbir şekilde steril edilmez. İmplant, sadece dış paketinden çıkarıldıktan sonra (hala titanyum tüpün içinde muhafazası devam etmelidir) temiz ve steril bir ortamda bir aydan fazla olmamak kaydıyla saklanabilir.

Hastanın hayati anatomik dokularına zarar vermemeye ve operasyon esnasında dikkatli davranmaya özen gösterilmelidir.

İmplantlar, hastanın kemiğine ve planlamaya en uygun şekilde yerleştirilmeye çalışılmalıdır. Çiğneme kuvvetleri ve estetik kaygı göz ardı edilmemelidir. Ağız aks yapısı dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Sabit protezler için için ikiden fazla implant yerleştirirken implantlar tek bir düz çizgide konumlandırılmamalıdır. Yan yana farklı çaplarda implantlar kullanılabilir. Hareketli protezlerde implantlar, alveolar çıkıntının eğriliğine uygun şekilde yerleştirilmelidir. İmplantlar arası mesafe ve protezin durumu planlamada çok önemlidir. İmplant uzunluk seçiminde, hastanın kemik durumuna göre literatürde yer alan boyun rezorpsiyonu da değerlendirmeye alınmalıdır.

Kapama vidası ile implantın kapatıldığından emin olunduktan sonra diş eti dikilmelidir.

Dyna implant tutuculardaki büyük ve küçük, anahtarlardaki büyük kauçuk halkalar aşınmaya ve yıpranmaya uğrayabilir. Bunların düzenli olarak çalışır durumda olduğunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

Dyna Helix TM için Önemli Bilgiler

Tissue level implantlar, hastaya immediate yükleme imkanı verirken istenmeden aşırı yükleme yapılabilir. Immediate yükleme için ideal koşullar sağlanmadığı takdirde (özellikle 35 Ncm primer stabilite tork değeri) yükleme yapmaktan kaçınmak gerekir. Dyna Helix® TM implantları için, hastanın sağlık durumu ve kemik yapısı dikkate alındıktan sonra, kortikal kemiklerde 8, spongioz kemiklerde 10 haftada yükleme yapılabilir. İmplant operasyonu sonrası ilk 14 gün protez aşamasına geçilmemelidir. Yumuşak doku, trans mukozal kısmın üzerini kapatmamalıdır.

İmplant uygulaması esnasında kemikte stres oluşturacak prosedür dışı uygulamalardan kaçının. İmplantı 60 Ncm tork değerinden yüksek bir değerle kemiğe gömmeyin.

Her zaman cerrahi prosedüre bağlı kalmaya özen gösterin:

İmplantın sterilizasyonunu bozacak materyallerle temasından kaçınılmalıdır. İmplant sadece hastanın kanı ve kemiğine temas edebilir. Operasyon esnasında diş eti, uygulama yerinden uzak tutulmalıdır.

İmplant paketli ya da paketsiz olarak hiçbir şekilde steril edilmez. İmplant, sadece dış paketinden çıkarıldıktan sonra (hala titanyum tüpün içinde muhafazası devam etmelidir) temiz ve steril bir ortamda bir aydan fazla olmamak kaydıyla saklanabilir.

Hastanın hayati anatomik dokularına zarar vermemeye ve operasyon esnasında dikkatli davranmaya özen gösterilmelidir.

İmplantlar, hastanın kemiğine ve planlamaya en uygun şekilde yerleştirilmeye çalışılmalıdır. Çiğneme kuvvetleri ve estetik kaygı göz ardı edilmemelidir. Ağız aks yapısı dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Sabit protezler için için ikiden fazla implant yerleştirirken implantlar tek bir düz çizgide konumlandırılmamalıdır. Yan yana farklı çaplarda implantlar kullanılabilir. Hareketli protezlerde implantlar, alveolar çıkıntının eğriliğine uygun şekilde yerleştirilmelidir. İmplantlar arası mesafe ve protezin durumu planlamada çok önemlidir. İmplant uzunluk seçiminde, hastanın kemik durumuna göre literatürde yer alan boyun rezorpsiyonu da değerlendirmeye alınmalıdır.

Kapama vidası ile implantın kapatıldığından emin olunduktan sonra diş eti dikilmelidir.

Dyna implant tutuculardaki büyük ve küçük, anahtarlardaki büyük kauçuk halkalar aşınmaya ve yıpranmaya uğrayabilir. Bunların düzenli olarak çalışır durumda olduğunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

 

Raşet (Tork Anahtarı)

Tork Anahtarı, yerleştirme sırasında Dyna implantlarına veya protez parçalarına uygulanan torku belirlemek için kullanılan bir raşettir. Kendinden torklu olan Dyna raşet, maksimum 70 Ncm değerini gösterebilir, ayrıca 2 adet raşet ucu ile kullanılabilir. Bir adet anguldurvanın ucunu taklit eden uç ve bir adet standart kare raşet ucu bulunur. Bu uçlar çıkarılıp ters yönde takıldığı takdirde gömme ve çıkarma işlemlerine olanak sağlar.

Raşet yani tork anahtarı sayesinde hem operasyon esnasında primer stabilizasyon hem de protez esnasında abutment takılması hassas bir değerle ölçülebilir.

Cerrahi Set Kutusu

Tüm Dyna Helix implantları için tek bir standart Dyna Helix cerrahi seti kullanılır. Böylece operasyon sırasında herhangi bir başka set ile vakit kaybı yaşanmadan implant tipi seçilmesi mümkündür. Dyna Octalock tasarımı sayesinde all-fit-all abutment teknolojisiyle tüm protez parçaları, tüm Dyna Helix implantlarıyla birlikte kullanılabilir. Dyna basitlikten yanadır ve az sayıda parça ile çok fazla kullanım kolaylığı sağlar. Dyna Setleri, basit ve evrensel kullanım için tasarlanmıştır.

Dyna Helix cerrahi seti sade ve küçüktür, yalnızca 19,5 x 15 x 5,5 cm ebatlarındadır. Fazla yer kaplamaz ve gereksiz kalabalığı önler.

Cerrahi set kutusu polifenilsülfondan (PPSU) yapılmıştır ve tüm otoklavlarda steril edilebilir.

PPSU’nun mükemmel bir yüksek ısı direnci ve mükemmel hidrolitik kararlılığı vardır, bu da onu tekrar ve tekrar buhar sterilizasyonu gerektiren tıbbi cihazlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Bir implant sisteminin hassasiyeti ile uzun dönemde başarılı sonuç veren uygulamalar arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Bu nedenle set bileşenleri (örneğin frezler ve implantlar ile, implantlar ve abutmentlar ile, hex anahtarı ve sabitleme vidaları ile) arasındaki bağlantıların toleransları mükemmel bir uyum sağlayacak şekilde ayarlanır. Orijinal frezlerin ve anahtarların kullanılması şarttır.

Sulcus Reamer

İmplantlar kemiğin altına yerleştirildiği zaman, osseointegrasyon süreci sonrası implantın kapama vidasının üzerine kemik yürümesi mümkündür. Kapatma vidası implanttan çıkarıldıktan sonra implantın etrafında saçak halinde kemik kalmış olabilir. Bu saçak kalıntısı implantın üzerine gelecek protez parçalarının tam yerleşmesini engelleyebilir. Dyna sulcus reamer implantın üzerine yerleştirilir ve bir-iki kez el yardımıyla döndürülerek implant çevresindeki kemik tıraşlanmış olur. Böylece protez parçalarıyla implant arasındaki bağlantı ideal haline getirilir.

Dyna sulcus reamer elle kullanılır. İmplant ve protez parçaları arasındaki bağlantıyı idealleştirir ve protezde ya da vidalarda oluşacak sıkıntıları önceden gidermiş olur.